FXcoins - logo
FXcoins -  logo

Udziały wiodących firm

Cechy handlu kontraktami cfd

CFD na akcje spółek giełdowych

 

Zacznijmy prostą definicją: akcje spółek giełdowych to papiery wartościowe, wskazujące na uczestnictwo w spółce oraz stanowiące prawo do określonej części kapitału akcyjnego i dochodu spółki. Oznacza to, że jeśli kupujesz papiery wartościowe konkretnej spółki, stajesz się poniekąd jej właścicielem. Posiadasz część kapitału spółki oraz masz prawo do części jej zysku (otrzymujesz uprawnienia do dywidendy). Oczywiście istnieje wiele rodzajów akcji, jednak warto skupić się na akcjach zwykłych ze względu na ich duży udział w rynku.

 

W momencie, gdy stajesz się udziałowcem większościowym lub właścicielem spółki, handel akcjami giełdowymi staje się bardziej skomplikowany. W takiej sytuacji nie tylko decydujesz o losie zakupionych papierów wartościowych, ale także masz prawo do decydowania o przyszłości firmy, uczestnicząc w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Właściciele akcji zwykłych mogą głosować w sprawach dotyczących spółki, takich jak skład Zarządu, fuzje, nabywanie i przejęcia.


Czym są akcje CFD? 


Termin CFD jest skrótem oznaczającym angielskie określenie kontraktu na różnicę kursową. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kontrakt pomiędzy dwoma podmiotami zazwyczaj określanymi jako „kupujący” i „sprzedający” dotyczący ruchu ceny danego aktywa. W przypadku akcji CFD, strony kontraktu spekulują nad kierunkiem, jaki w przyszłości obiorą dane akcje. Na przykład, kupiec CFD na Apple (CFD na akcje giełdowe Apple) zakłada, że akcje Apple wzrosną w przyszłości.

Handel kryptowalutami zapewnia nieograniczone możliwości dochodu

 

Otwierając konto, masz dostęp do handlu 24/7 i możliwość zarobienia dużych pieniędzy. Operacje handlowe kryptowalutami są łatwe do zrozumienia i każdy może sobie z nimi poradzić.

 

Zalety otwarcia konta na FX Coins:

 

  • możliwość rozpoczęcia przy minimalnej inwestycji;
  • bezpieczny system handlowy;
  • wysokie procenty rentowności ze względu na dużą zmienność rynku kryptowalut;
  • duży wybór par handlowych;
  • różnorodność platform handlowych;
  • możliwość dokonywania transakcji online w dowolnym momencie

Otwórz konto